För oss på Efterklang är akustik en disciplin grundad i naturvetenskap och ingenjörsvetenskap. Från denna grund utvecklar vi kreativa lösningar inom design och arkitektur, med den mänskliga upplevelsen i centrum.

What we do - Acoustics

Några av våra tjänster:

  • Byggnadsakustik och rådgivning
  • Ljudmätningar och kontrollbesiktningar
  • Felsökning och åtgärder av ljudproblem
  • Kontroll av buller och vibrationer från installationer
  • Projektering av audiovisuella och högtalarsystem
  • Utformning av högtalar- och röstlarmsystem
  • Rumsakustisk modellering, simulering och auralisering

Akustik är en av de viktigaste påverkansfaktorerna i utrymmen där människor bor, arbetar, möts och trivs. Att skapa en bra akustisk miljö handlar om att ta hänsyn till mänskliga beteenden, den fysiska omgivningen och den totala ljudbilden i utrymmet, samtidigt som man förebygger och kontrollerar onödigt buller.

Vårt tillvägagångssätt

I nära dialog med våra kunder skapar vi akustiska miljöer som är skräddarsydda för varje enskilt utrymme och användaren av det. Vårt mål är att skapa kostnadseffektiva ljudmiljöer som stödjer utrymmets funktion – oavsett om det handlar om att förbättra lärande och välbefinnande i skolan, öka fokus och samarbete i kontorslokaler eller skapa utrymmen där människor kan uttrycka sig och uppleva kultur.

Vi arbetar med akustik i alla typer av byggnader, både nybyggnationer och ombyggnationer. Vi säkerställer att akustiska parametrar är genomtänkta vid återanvändning av befintliga byggnader till lokaler med nya funktioner.

Akustik i trä

På Efterklang har vi även omfattande kunskap inom akustik i träkonstruktioner. Vår erfarenhet har gett oss en djup förståelse för typiska utmaningar, men även god kunskap om effektiva lösningar. Vårt mål är att tillhandahålla hållbara, ekonomiska och byggbara lösningar som möter kundernas unika behov. Du kan lära mer om akustik i träkonstruktioner här.

Att uppleva och förstå ljudmiljöer

Upplevelsen av ljudmiljön förstärks genom ljuddesign som kompletterar det visuella uttrycket i en byggnad eller ett rum, inredningskonceptet eller upplevelsen av ett varumärke. Vi designar och kommunicerar med hjälp av 3D auralisering (hörbara simuleringar i VR) när viktiga beslut beroende på subjektiva ljudkvaliteter ska fattas.

Som medlemmar i flera nationella och internationella standardiseringskommittéer är vi väl bekanta med lokala krav och kriterier i olika länder. Vårt team finns främst i Norden, men våra projekt finns över hela världen.

Kontaktperson
Krister Larsson
Krister Larsson