Efterklangilla akustiikkasuunnittelu perustuu tutkimustietoon ja insinööritaitoon. Kehitämme luovia ratkaisuja, joissa otamme huomioon niin designin, arkkitehtuurin, käyttäjäkokemuksen kuin ympäristön terveellisyydenkin.

Palveluitamme ovat mm.

  • Rakennusakustiikan suunnittelu ja rakennetun ympäristön ääneen liittyvä konsultointi, kaikkiin rakennustyyppeihin ja kaikilla toimialoilla
  • Akustiset mittaukset ja lopputarkastukset
  • Vianmääritys, meluongelmien selvitykset ja vaimennusratkaisut
  • Huoneakustinen mallinnus, simulointi, auralisointi ja testaus
  • Talotekniikkajärjestelmien aiheuttaman melun ja tärinän hallinta
  • Julkisivuakustiikan suunnittelu

Akustiikka vaikuttaa merkittävästi ihmisten hyvinvointiin tiloissa, joissa elämme, työskentelemme ja tapaamme toisiamme. Suunniteltaessa akustisesti hyvää ympäristöä on tärkeää ehkäistä tarpeettomat ja häiritsevät äänet sekä ottaa huomioon ihmisten käyttäytyminen, olosuhteet ja äänimaailman hallinta kokonaisuutena.

Suunnittelemme kuhunkin tilaan ja sen käyttäjille ja käyttötapoihin räätälöidyn akustisen ympäristön läheisessä vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa. Tavoitteemme on kustannustehokkaasti luoda ääniympäristö, joka edistää tilan toiminnallisuutta, olipa kyseessä oppimista ja hyvinvointia parantava kouluympäristö, keskittymistä ja yhteistyötä edistävä toimistotila tai itseilmaisua ja kokemuksellisuutta huokuva kulttuurikohde.

Suunnittelemme akustiikkaratkaisuja niin kaupunkikehitys- kuin uudis- ja korjausrakentamisenkin kohteisiin. Huolehdimme akustisten ratkaisujen toimivuudesta myös kohteissa, joissa vanhoja rakenteita sovitetaan uudisrakentamiseen ja uuteen käyttötarkoitukseen.

Miellyttävä äänikokemus luodaan äänisuunnittelulla, joka täydentää rakennuksen tai tilan visuaalista ilmettä, sisustuskonseptia tai brändikokemusta. Suunnittelemme ja viestimme 3D-mallintamalla ja hyödynnämme virtuaalitodellisuudessa kuunneltavia simulaatioita, kun on aika päättää, millaiset ääniominaisuudet tilaan halutaan.

Olemme mukana monissa eri standardointityöryhmissä niin Suomessa kuin maailmalla, joten tunnemme tarkasti viralliset vaatimukset eri maissa. Ydintiimimme toimii Pohjoismaissa, mutta suunnittelemme kohteita ympäri maailmaa.

Yhteyshenkilö
Ilkka Marttila
Ilkka Marttila