For oss i Efterklang er akustikk en disiplin basert på vitenskap og ingeniørkunst. På grunnlag av dette utvikler vi kreative løsninger innen design og arkitektur, med den menneskelige opplevelsen i sentrum.

What we do - Acoustics

Noen av våre tjenster:

  • Bygningsakustikk og rådgivning
  • Lydmålinger og kontrollbefaringer
  • Feilsøking, identifisering av lydproblemer
  • Kontroll av støy og vibrasjoner fra installasjoner
  • Design av audiovisuelle- og høyttalersystemer
  • Akustisk utforming av fasader
  • Romakustisk modellering, simulering og auralisering

Akustikk er en av de viktigste påvirkningsfaktorene i rom der mennesker bor, jobber, møtes og trives. Å skape et godt akustisk miljø handler om å ta hensyn til menneskelig atferd, det fysiske miljøet og det totale lydbildet i rommet, samtidig som man forebygger og kontrollerer unødvendig støy.

I tett dialog med våre kunder skaper vi akustiske miljøer som er skreddersydd for hvert enkelt rom og brukeren av det. Vårt mål er å skape kostnadseffektive lydmiljøer som understøtter rommets funksjon – enten det handler om å forbedre læring og trivsel i skolen, øke fokus og samarbeid i kontorlokaler eller skape rom der folk kan uttrykke seg og oppleve kultur.

Efterklang jobber med akustikk i alle typer bygg, både nybygg og ombygginger. Vi sørger for at akustiske parametere er gjennomtenkte både ved gjenbruk av eksisterende bygg, og i lokaler med nye funksjoner.

Vi har også omfattende kunnskap innen planlegging av akustikk i trekonstruksjoner. Vår erfaring har gitt oss god forståelse av typiske utfordringer, men også kunnskap om effektive løsninger. Du kan lese mer om akustikk og trekonstruksjoner her.

Opplevelsen av lydmiljøet forsterkes av lyddesign som utfyller det visuelle uttrykket i en bygning eller et rom, interiørkonseptet eller opplevelsen av et merke. Vi designer og kommuniserer ved hjelp av 3D-auralisering (lydsimuleringer i VR) der viktige beslutninger om subjektive lydkvaliteter skal tas.

Som medlem av flere nasjonale og internasjonale standardiseringskomiteer er vi godt kjent med lokale krav og kriterier i ulike land. Vårt team er hovedsakelig lokalisert i Norden, men våre prosjekter er lokalisert over hele verden.

Kontaktperson
Anders Windsor
Anders Windsor