Vibrasjoner er en viktig faktor å ta hensyn til ved utforming av bygninger, miljøer og arbeidsplasser. Vi kan utsettes for vibrasjoner når vi går på gulvkonstruksjoner, fra jernbane og t-bane, bygg og anlegg, gjennom overføring av lyd i strukturer og merkbare vibrasjoner fra mekanisk utstyr.

What we do - Vibration

Noen av våre tjenster:

  • Vibrasjonsmålinger og vibrasjonsovervåking
  • Påvirkning på mennesker via komfortvibrasjoner
  • Grunnvibrasjoner fra transport (vei, jernbane, etc.)
  • Strukturell dynamikk, impedans og mobilitetsmålinger
  • Risikoanalyser, konsekvensutredninger og miljøvurderinger

Vibrasjoner kan genereres fra en rekke kilder og kan skape kosmetiske og strukturelle skader på maskiner, utstyr og bygninger samt redusere produksjonshastigheten eller levetiden til maskiner og prosesser. Personer som utsettes for vibrasjoner i ulike arbeidsrelaterte situasjoner kan bli negativt påvirket.

Efterklang har omfattende kunnskap innen vibrasjoner, strukturell dynamikk og reaksjonen til mennesker, bygninger og produkter som er utsatt for vibrasjoner. Våre eksperter bistår med feilsøking, produktutvikling, tilstands- og vibrasjonsovervåking, bygningsdynamikk, bygningsisolasjon, utstyrsisolering, design av vibrasjonsdemping og arbeidsmiljøstudier for å sikre maskinsikkerhet og samsvar i alle sektorer.

Vi bruker ofte skreddersydd overvåking og undersøkelse for å gi råd om de beste og mest kostnadseffektive dempeløsningene. Vi bruker det nyeste utstyret og metodene for å finne de beste løsningene for ethvert problem eller oppgave.

For å bestemme kapasiteten til ulike komponenter med hensyn til både statisk og dynamisk stivhet, har vi tilgang til vår egen hydrauliske shaker som oppfyller kravene i ISO 10846-2:1997. For mer informasjon, vennligst kontakt oss.

For vibrasjonsovervåkingsoppdrag bruker vi den nyeste maskinvaren som gir oss og våre kunder fullstendig skybasert tilgang til resultatene. Med alarmfunksjoner kan våre kunder alltid være sikre på at nivåene er i sjakk – hele døgnet!

Kontaktperson
Anders Windsor
Anders Windsor