Åsatunnelen, Kungsbacka
PROSJEKT

Åsatunnelen, Kungsbacka

Efterklang har utført verifiserende vibrasjonsmålinger i Åsatunnelen i Kungsbacka kommune. Resultatet skal ligge til grunn for en beregningsmodell vedrørende vibrasjonsspredning fra jernbanetunneler.

Detaljer

Kunde
Implenia Sweden AB

År
2019-2020

Railway
Bakgrunn

Utvidet sikkerhets- og vibrasjonsanalyse for bergtunneler som grunnlag for beregningsmodell for å beregne vibrasjonsspredning fra jernbanetunneler.

Oppdrag

På oppdrag av Implenia Sverige AB har Efterklang gjort verifisering av vibrasjonsmålinger i Åsatunnelen i Kungsbacka kommune som grunnlag for en beregningsmodell for å beregne vibrasjonsspredning fra jernbanetunneler. Jernbanetunnelen er en del av vestkystbanen som strekker seg mellom Gøteborg og Lund. Ved å utføre målinger kan tiltak optimaliseres for å beskytte beboere og bedrifter i nærområdet mot fremtidige jernbanetunneler.

Åsatunnelen har banefundament med ballast og underballast. En rekke ulike typer tog trafikkerer vestkystbanen. Dette inkluderer godstog, regionale tog, Øresundståg og X2000. Efterklangs oppdrag pågikk kontinuerlig i en måned, med nesten 3000 registrerte togpassasjerer. Vibrasjonsnivåer i tunnelvegg ble registrert som smalbåndsnivåer opp til 1kHz. Det er samlet inn en enorm mengde data for mulig fremtidig analyse.

Resultat

Sammen med tidligere målte overføringsfunksjoner ble målt kildestyrke i Åsatunnelen brukt som inndata til validering av en beregningsmodell. Beregningsmodellen brukes til å beregne kjernestøynivåer fra fremtidig togtrafikk i Varbergtunnelen til omkringliggende boliger.

Oppdraget ble gjennomført fra november 2019 til januar 2020.

 

Bilde: Illustrerende

Kontaktperson
Jessica fromell
Jessica Fromell