Hvem vi er

Vi er Efterklang


Vi jobber i grensesnittet mellom design og teknikk, der vi hjelper våre kunder under hele reisen – fra tidlig prosjektfase og gjennom hele livssyklusen. Vår komplette palett av lyd- og vibrasjonstjenester gjør at vi kan skape unike og optimale miljøer der vi forsterker følelser og oppmuntrer til samarbeid, konsentrasjon og lek.

Med 150 medarbeidere i én sømløs organisasjon, er vi en av de fem største aktørene i verden. Vårt fantastiske team holder seg oppdatert på den seneste teknikken og gjeldene retningslinjer, for å hele tiden forbedre våre leveranser og kunderelasjoner.

Med kontor i Danmark, Finland, Nederland, Norge og Sverige, utfører vi prosjekt i hele verden. Vi jobber selvstendig eller som del av multidisiplinære grupper, ofte sammen med våre kollegaer i AFRY-konsernet.

Vi er et team av ingeniører, designere og tekniske spesialister som har levert prisbelønte prosjekter innen akustikk, støy, vibrasjon og lyddesign i Norden, og over hele verden, siden 1956. Vi skaper lydmiljøer og løser vibrasjonsproblemer – i alle skalaer og i alle sektorer.

Vårt mål er ikke bare å oppnå lydkrav i henhold til gjeldende retningslinjer og regler...

 • Vi vil effektivisere industrielle prosesser og sikre bærekraftig utvikling gjennom å forlenge livslengden til maskiner og industriprodukter.

 • Vi vil utforme gode læremiljøer der elever kan høre og forstå sine lærere.

 • Vi vil utforme lydmiljøer på sykehus som gjør at pasienter blir raskere friske og dermed belaster helse- og omsorgssektoren mindre.

 • Vi vil utvikle og utforme lokaler der mennesker kan uttrykke seg i ulike former, og der befolkningen kan oppleve og ta til seg kultur.

 • Vi vil minimere negative helseeffekter av støy gjennom tiltak som skaper positive lydmiljøer på offentlige plasser.

 • Vi vil skape bedre forutsetninger for en god natts søvn gjennom rett støyisolering i våre hjem.

 • Vi vil utforme arbeidsmiljøer som er egnet for sin funksjon, der lyd ikke bare er støy, men en tilgang for å sikre effektivitet, velvære og samarbeid.

 • Vi vil hjelpe til med å utvikle produkter med rett lydegenskaper, som samspiller både med bruker og omgivelser.

 • Vi vil introdusere nye og innovative brukerområder for lyd og vibrasjoner, som kan gjøre livet enklere og mer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 • Vi vil hjelpe til å bevare lydmiljøer i naturområder for å sikre rekreasjonsmuligheter og dermed økt livskvalitet.

 • Vi vil beskytte dyr og natur fra støy og vibrasjoner.

 • Vi vil øke bevisstheten, forståelsen og kunnskapen om lyd, støy og vibrasjoner gjennom å medvirke på forelesninger, i artikler og delta på workshops.

We tune the world

We tune the world.

Vår historie

Vår reise strekker seg tilbake til 1950-tallet i Gøteborg, der den svenske ingeniøren og professoren Stig Ingemansson startet sitt akustikkfirma Ingemanssons Ingenjörsbyrå i 1956. Firmaet tilbød tjenester innen støy og vibrasjoner.

Gjennom årene har eierforholdene variert, men i 2006 ble Ingemanssons oppkjøpt av det svenske konsulentselskapet ÅF. Arven etter Stig Ingemanssons levde videre da våre akustikkrådgivere heretter kunne samarbeide tett med andre disipliner innen energi, industri og infrastruktur.

I 2019 kjøpte ÅF opp det finske selskapet Pöyry PLC og et nytt firmanavn ble lansert – AFRY. I forbindelse med denne lanseringen ble også et annet varemerke introdusert, nemlig Efterklang. Under varemerket Efterklang markedsføres tjenester innen akustikk, vibrasjoner, støy og lydddesign.

I 2020 kjøpte Efterklang og AFRY opp det svenske lyddesignbyrået Lexter, for å tydeliggjøre vår posisjon som helhetsleverandør av lydopplevelser.

Siden oppstarten i 1956 har vi gjennomført mer enn 80 000 prosjekter innen akustikk, støy og lyddesign. Vi har skrevet både nasjonale og internasjonale retningslinjer og standarder, og vi strever alltid etter å heve standarden for hva som er mulig innen lyd, vibrasjoner og design.

We are Efterklang