Vibrationer

Vibrationer är en viktig faktor att beakta vid utformningen av byggnader, miljöer och arbetsplatser. Vi utsätts för vibrationer när vi går på lätta golvkonstruktioner, från järnvägar och underjordtransporter och genom överföring av ljud och förnimbara vibrationer från mekanisk utrustning.

What we do - Vibration

Några av våra tjänster:

  • Vibrationsmätningar och vibrationsövervakning
  • Påverkan på människan via komfortvibrationer
  • Markvibrationer från transport (väg, järnväg etc) 
  • Stomljud
  • Strukturell dynamik, impedans och mobilitetsmätningar
  • Riskanalyser, konsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar

Vibrationer kan genereras av en mängd olika källor och kan skapa kosmetiska och strukturella skador på maskiner, utrustning och byggnader samt sänka produktionshastigheten eller livslängden för maskiner och processer. Människor som utsätts för vibrationer i olika arbetsrelaterade situationer kan påverkas negativt.

Efterklang har omfattande kunskap inom vibrationer, strukturell dynamik och reaktionen hos människor, byggnader och produkter som utsätts för vibrationer. Våra experter hjälper till med felsökning, produktutveckling, tillstånds- och vibrationsövervakning, byggnadsdynamik, fullbyggnadsisolering, utrustningsisolering, konstruktionsvibrationsdämpning och arbetsmiljöstudier för att säkerställa maskinsäkerhet samt regelefterlevnad inom alla sektorer.

Vi är rustade

Vi använder ofta skräddarsydda övervaknings- och utredningar för att ge råd om de bästa och mest kostnadseffektiva dämpningslösningarna. Vi använder den senaste utrustningen och metoderna för att hitta de bästa lösningarna för varje problem eller uppgift.

För att bestämma kapacitet hos olika komponenter avseende både statisk och dynamisk styvhet har vi tillgång till en hydraulisk skakapparat som uppfyller kraven enligt ISO 10846-2:1997. För mer information, vänligen kontakta oss.

För vibrationsövervakningsuppdrag använder vi den senaste hårdvaran som ger oss och våra kunder en fullständig molnbaserad tillgång till resultaten. Med larmfunktioner kan våra kunder alltid vara säkra på att nivåerna är i schack – dygnet runt!

Kontaktperson
Niklas Carlsson
Niklas Carlsson