SMA Mineral, Klinthagen kalksteinsbrudd
PROSJEKT

SMA Mineral, Klinthagen kalksteinsbrudd

Efterklang har på oppdrag av SMA Mineral AB undersøkt hvordan den økte utgravingen av kalkstein i området påvirker omgivelsene med tanke på støy og vibrasjoner.

Detaljer

Kunde
SMA Mineral AB

År
2018-

SMA Mineral in Klinte Sweden
Bakgrunn

SMA Mineral AB utvinner kalkprodukter som blant annet brukes i den svenske industrien. For å sikre tilgang til råstoffkalksteinen ønsker selskapet i økende grad å utvinne kalk i eksisterende kalksteinsbrudd utenfor Klintehamn på Gotland, Sverige. Å knuse kalkstein betyr at en rekke støyende operasjoner som boring, knusing, oppmaling og transport må utføres. For å ta ut nye fjellmasser, benyttes det sprengladninger, noe som gir opphav til vibrasjoner i omgivelsene og luftsjokkbølger.

Oppdrag

Etterklang har undersøkt hvordan den økte utvinningen av kalkstein i området påvirker omgivelsene når det gjelder støy og vibrasjoner. Oppdraget har omfattet kontrollmålinger ved boliger og støyende maskiner, beregninger av spredning i miljøet i ulike fremtidige scenarier og råd om støyreduserende tiltak for å møte dagens referanseverdier. En viktig del av oppdraget har også vært å studere hvordan virksomhetens kalksteinstransport påvirker beboerne underveis ut til havnen i Klintehamn, samt hvordan forstyrrelsen fra transporten kan begrenses.

Resultat

Efterklang har medvirket med ekspertuttalelser i en høring i den svenske mark- og miljødomstolen.

Kontaktperson
Carl Pilman
Carl Pilman