Hver dag blir vi utsatt for lyder fra omgivelsene som påvirker oss på både positive og negative måter. Ubehagelige lyder er ofte biprodukter av trafikk, installasjoner, bygg, industri osv. Disse uønskede lydene defineres som støy.

Noen av våre tjenster:

  • Støyundersøkelser
  • Støykartlegging
  • Utvikling av støyreduserende tiltak
  • Støykartlegging av byer etter EU-direktiver
  • Visualisering og auralisering
  • Soundscaping
  • Kontakt med publikum som sakkyndige på området

Siden den industrielle revolusjonen har støy blitt stadig mer utbredt i offentlige rom, på våre arbeidsplasser og i våre hjem. Verdens helseorganisasjon har de siste årene samlet og publisert forskning om hvordan støy påvirker vår helse, velvære og utvikling fra fødselen av. Negative effekter fra støy inkluderer forstyrrelser i talekommunikasjon og ytelse (på skoler, arbeidsplasser, etc.), søvnforstyrrelser, irritasjon, kardiovaskulære og fysiologiske effekter, psykiske helseeffekter og endringer i atferd, for å nevne noen.

Efterklang utfører støyundersøkelser og støymålinger fra en lang rekke kilder, som vei- og jernbanestøy, industri, tekniske installasjoner, utendørs idrettsanlegg og steinbrudd. Vi utformer og gjennomfører handlingsplaner med støyreduserende tiltak for våre oppdragsgivere, kommuner og myndigheter, som har som mål å skape menneskesentrerte og sunne miljøer.

Med vår lange erfaring på dette området har vi bred kunnskap og bransjens største støydatabase som vi alltid har tilgang til i våre prosjekter. Efterklang, som er en av pionerene på feltet, tilbyr også lydskapende og akustiske designløsninger, hvor vi bruker de positive sidene ved lyd og akustikk til å forbedre lydkvaliteten i fysiske miljøer.

Kontaktperson
Anders Windsor
Anders Windsor