Kvarnagården, Varberg
PROSJEKT

Kvarnagården, Varberg

Efterklang hjelper Vatten och Miljö i Väst AB, Sverige, med verifisering av vibrasjonskrav for maskiner og rørsystemer.

Detaljer

Kunde
Vatten och Miljö i Väst AB

År
2017-

Water
Bakgrunn

Verifisering av mekaniske vibrasjoner og rørvibrasjoner for strukturell integritet.

Oppdrag

Etterklang bistår Vatten och Miljö i Väst AB i Sverige med verifisering av vibrasjonskrav for maskiner og rørsystemer for å sikre 50 års levetid ved Kvarnagårdens vannverk i Varberg. Selv en stasjonær maskin kan få slitasje på grunn av vibrasjoner fra andre pumper og maskiner, noe som betyr redusert levetid. Varberg kommune er en voksende kommune, har investert i forbedret vannbehandling for å sikre både drikkevannssikkerhet og kvalitet. Produksjonskapasiteten er ca. 26 000 m³/dag.

Kvarnagården vannverk er utstyrt med såkalte NOM-ultrafiltre, som renser vannet. Membranfiltre er en måte å få tilgang til økende nivåer av “Naturlig Organisk Materiale” (NOM) og økende fargetall i innkommende råvann. Forbedret NOM-separasjon gjøres ved direktefelling over membranene. Teknologien krever spyling og tilbakespyling over membranene, noe som gir opphav til forbigående vibrasjonsbelastninger i rørsystemene.

Resultat

Oppdraget startet i 2017 og er pågående.

 

Bilde: Illustrerende

Kontaktperson
Jessica fromell
Jessica Fromell