Godsstråket genom Bergslagen
PROJEKT

Godsstråket genom Bergslagen

Efterklang har bidragit till en mer omfattande bild av buller- och vibrationsfrågor kring utbyggnaden av järnvägen.

Detaljer

Kund
Trafikverket

År
2019-2021

Railway in Sweden
Bakgrund

Godsstråket genom Bergslagen är en järnvägslinje som trafikeras av både gods -och persontrafik. Järnvägslinjen utgör en mycket viktig transportlänk som förbinder det nordsvenska järnvägsnätet med det sydsvenska och europeiska. För att öka kapaciteten avser Trafikverket bygga dubbelspår mellan Hallsberg och Mjölby.

Uppdrag

Efterklang, och andra teknikområden inom AFRY, har arbetat med att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad gällande delsträckorna Dunsjö-Jakobshyttan och Jakobshyttan-Degerön.

Efterklangs uppdrag har omfattat beräkning av bullernivåer i byggnadsskede, kontroll av tidigare föreslagna bullerskyddsåtgärder och att arbeta fram kompletterande åtgärder i form av bullerskyddsskärmar och vallar samt teknisk beskrivning av dessa.

Resultat

Efterklangs akustiker har jobbat nära andra teknikområden i projektet på ett lyckat och effektivt sätt. Med lång och bred erfarenhet har vi bidragit till en utökad bild av ljud och buller samt vibrationsfrågor kring järnvägsutbyggnaden. Trafikverket har fått ett omfattande underlag som grund för totalentreprenadsupphandling. Uppdraget utfördes mellan 2019 och 2021.

 

Bild: Illustrativ

Kontaktperson
Efterklang employee
Tobias Gredenman