Bullerstöd, Huddinge Kommun
PROJEKT

Bullerstöd, Huddinge Kommun

Efterklang har varit teknisk rådgivare i bullerfrågor för olika projektgenomföranden i Huddinge kommun.

Detaljer

Kund
Huddinge kommun

År
2019-2020

Noise control
Bakgrund

Inom Huddinge kommun pågår olika typer av projekt som innefattar buller. På uppdrag av kommunen har Efterklang agerat som teknisk rådgivare kring bullerfrågor för olika projektgenomföringar.

Uppdrag

Under 2019 och 2020 har Efterklang haft i uppdrag att bistå med rådgivning och bullerutredningar. Uppdragen har omfattat bland annat bullerutredningar för väg och järnväg, bullerskyddsåtgärder, detaljprojektering av bullerskyddsskärmar och inventering av kommunens befintliga bullerskyddsskärmar.

Resultat

Samarbetet med Huddinge kommun har fungerat mycket bra. Med den samlade erfarenheten och kompetensen som Efterklang besitter, kunde vi bistå med snabb återkoppling i bullerfrågor och tillhandahålla bullerutredningar vid behov.

 

Bild: Illustrativ

Kontaktperson
Efterklang employee
Tobias Gredenman