Göteborgs Hamn
PROJEKT

Göteborgs Hamn

Efterklang har hjälpt Göteborgs Hamn att utreda hur framtida projekt och befintlig verksamhet kommer att påverka kringliggande områden vad gäller buller.

Detaljer

Kund
Göteborgs Hamn

År
2015-2020

Port of Gothen
Bakgrund

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och grundades redan på 1600-talet. Under årens lopp har hamnen utvecklats kraftigt och det pågår för tillfället en rad stora utvecklingsprojekt för att ytterligare öka hamnens kapacitet och möta behovet på marknaden.

Uppdrag

Efterklang har sedan en lång tid tillbaka arbetat för Göteborgs Hamn med kartläggning och kontroll av buller från olika delar av hamnen och därigenom skaffat sig en stor kompetens av verksamheten och dess bullerkällor. Med denna bakgrund valde Göteborgs Hamn att anlita oss för att ta utreda hur de framtida projekten tillsammans med den befintliga verksamheten kommer att påverka omgivningen.

Målet med utredningen var att beskriva hur buller i omgivningen har förändrats från år 2000 tills idag och att upprätta en prognos för hur bullret förändras i framtiden då de planerade utvecklingsprojekten är genomförda. Särskilt fokus har legat på buller i ett Natura2000-område som ligger i anslutning till Risholmen och Arendal. För att få en heltäckande bild av bullersituationen har även utredningen innefattat vägar och vindkraftverk i området.

Resultat

Med Efterklangs hjälp har Göteborgs Hamn nu ett bra underlag för hur bullersituationen förändrats i området genom åren samt en prognos för framtida buller som kan användas i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Kontaktperson
Ulf Olsson
Ulf Olsson