Vilka vi är

Vi är Efterklang


Vi arbetar i gränssnittet mellan design, teknik och ingenjörskonst, där vi hjälper våra kunder under hela resan – från den tidiga projektfasen och genom hela livscykeln. Vår kompletta palett av ljud- och vibrationstjänster gör att vi kan skapa unika och optimala ljudmiljöer, förstärka känslor eller uppmuntra till samarbete, koncentration, lek och lärande.

Med ca 150 medarbetare samlade i en sömlös, global organisation är vi en av de fem största aktörerna i världen. Vårt fantastiska team utvecklas och lär sig ständigt av varandra för att kontinuerligt förbättras och erbjuda bästa service för våra kunder.

Med kontor i Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och Sverige, genomför vi projekt över hela världen, även med stöd av våra övriga kollegor inom AFRY-koncernen.

 

 

Vi är ett team ingenjörer, designers och tekniska specialister som har levererat prisvinnande projekt inom akustik, buller, vibrationer och ljuddesign i Norden och över hela världen sedan 1956. Vi skapar ljudmiljöer och löser vibrationsfrågor – i alla skalor och inom alla sektorer.

Vårt mål är inte bara att uppnå krav enligt gällande standarder och riktlinjer – vi ser till att...

 • Göra industriella processer mer effektiva och förlänga utrustningens livslängd, och på så sätt bidra till en mer hållbar värld.

 • Skapa utbildningsmiljöer där eleverna kan höra och förstå lärarna och samtidigt känna sig bekväma i skolmiljön.

 • Skapa sjukhusmiljöer som gör att patienter kan återhämta sig snabbare, vilket ökar systemets effektivitet och hållbarhet.

 • Skapa lokaler där människor kan uttrycka sig i olika former och där befolkningen kan uppleva kultur och andra tillställningar.

 • Minska bullerstörningar i våra hem för att skapa bättre förutsättningar för god sömn, förbättrad hälsa och välbefinnande.

 • Skydda djur från buller och vibrationer orsakade av människan och se till att faunan förblir oskadad.

 • Skapa arbetsmiljöer som är lämpliga för sin funktion, där ljudmiljön inte är ett klagomål utan en styrka som möjliggör produktivitet, idéutbyte samt ökat fokus och välbefinnande.

 • Inte fokusera enbart på att göra produkter tystare, utan även fokusera på att få dem att låta rätt och överträffa kundens förväntningar.

 • Introducera nya och innovativa användningsområden för ljud och vibrationer som gör livet enklare och mer tillgängligt för funktionshindrade.

 • Hjälpa till att bevara och förbättra ljudmiljön i naturområden som till exempel parker för återhämtning och rekreation, vilket förbättrar människors livskvalitet.

 • Öka medvetenheten, förståelsen och öka kunskapen om ämnen som ljud, buller och vibrationer genom föreläsningar, artiklar, utbildning och deltagande i workshops.

We tune the world

We tune the world.

Vår historia

Vår resa går tillbaka till 1950-talet i Göteborg. Den svenska ingenjören och professorn Stig Ingemansson startade akustikkonsultföretaget Ingemanssons Ingenjörsbyrå 1956 med tjänster inom bullerdämpning.

Genom åren varierade ägandeskapet men år 2006 förvärvades bolaget av det svenska ingenjörsföretaget ÅF. Stig Ingemanssons arv fortsatte att leva vidare när våra akustiker nu kunde samarbeta tätt med kollegor inom sektorerna energi, industri, infrastruktur och digitala lösningar.

År 2019 bildades AFRY då ÅF förvärvade det finska bolaget Pöyry PLC. I samband med lanseringen av det nya företaget skapades också ett separat varumärke för att tydliggöra tjänster inom akustik, buller, vibrationer och ljuddesign – Efterklang.

År 2020 förvärvade Efterklang och AFRY den svenska ljuddesignbyrån Lexter för att ytterligare förtydliga positionen som helhetsleverantör av ljudupplevelser.

Sedan starten i 1956 har vi genomfört fler än 80 000 projekt inom områdena akustik, buller och ljuddesign runt om i världen. Vi har skrivit nationella och internationella standarder och strävar efter att ständigt höja ribban för vad som är möjligt i området inom ljud, vibrationer och design.

We are Efterklang