Varje dag utsätts vi för ljud från vår omgivning som påverkar oss på både positiva och negativa sätt. Obehagliga ljud är ofta biprodukter från trafik, installationer, byggverksamhet, industrier etc. Dessa "oönskade ljud" definieras som buller.

Några av våra tjänster:

  • Bullerutredningar
  • Bullerkartläggning
  • Framtagning av bullerdämpande åtgärder
  • Bullerkartläggning av städer enligt EU-direktiv
  • Visualisering och auralisering 
  • Stomljud
  • Undervattensbuller
  • Soundscaping
  • Kontakt med allmänheten vid samråd samt expertvittne

Sedan den industriella revolutionen är buller alltmer förekommande i offentliga utrymmen, på våra arbetsplatser och i våra hem. Under de senaste åren har Världshälsoorganisationen sammanställt och publicerat forskning om hur buller påverkar vår hälsa, välbefinnande och utveckling från födseln. Negativa effekter från buller inkluderar störningar av talkommunikation och prestation (i skolor, arbetsplatser, etc.), sömnstörningar, irritation, kardiovaskulära och fysiologiska effekter, psykiska hälsoeffekter och förändringar i beteenden, för att nämna några.

Expert på buller

Efterklang utför bullerutredningar, bullerkartläggningar och bullermätningar från ett brett spektrum av källor, till exempel vägtrafikbuller och järnvägstrafikbuller, industrier, utomhusidrottsanläggningar och täkter. I samtliga fall utformar och implementerar vi handlingsplaner med bullerdämpande åtgärder för våra uppdragsgivare, kommuner och myndigheter, som syftar till att göra människocentrerade och hälsosamma miljöer och produkter.

Med vår långa erfarenhet inom detta område har vi en bred kunskap och branschens största bullerdatabas som vi alltid har tillgång till i våra projekt. Efterklang, som är en av pionjärerna inom området, erbjuder även soundscaping och akustiska designlösningar, där vi använder de positiva aspekterna av ljud och akustik för att förbättra ljudkvaliteten i fysiska miljöer.

Kontaktperson
Manne Friman
Manne Friman