Kvarnagårdens vattenverk, Varberg
PROJEKT

Kvarnagårdens vattenverk, Varberg

Efterklang hjälper Vatten och Miljö i Väst AB med sin verifiering av vibrationskrav för maskiner och rörsystem.

Detaljer

Kund
Vatten och Miljö i Väst AB

År
2017-

Water
Bakgrund

Varbergs kommun expanderar och har investerat i förbättrad vattenrening för att säkra både dricksvattensäkerhet och kvalitet. Produktionskapaciteten är ca 26 000 m³/dygn. För att borga för en hållbar drift har man även investerat i verifiering av vibrationskrav för maskiner och rörsystem, i syfte att säkerställa en 50-årig livslängd på Kvarnagårdens vattenverk.

Uppdrag

Efterklang hjälper Vatten och Miljö i Väst AB med verifiering av vibrationskrav för maskiner och rörsystem i syfte att säkerställa en 50-årig livslängd. Även en stillastående maskin kan på grund av vibrationer från andra pumpar och maskiner få slitage vilket innebär en minskad livslängd.

Kvarnagården vattenverk är utrustad med så kallat NOM ultrafilter, som renar vattnet. Membranfilter är ett sätt att komma åt ökande halter av ’Naturligt Organiskt Material’ (NOM) och ökande färgtal i inkommande råvatten. Förbättrad NOM-avskiljning sker genom direktfällning över membranen. Tekniken kräver att spolningar och backspolningar görs över membranen, vilket ger upphov till transienta vibrationslaster i rörsystemen.

Resultat

Uppdraget påbörjades i 2017 och är pågående.

 

Bild: Illustrativ

Kontaktperson
Jessica fromell
Jessica Fromell