Kunskapsstaden, Kiruna
PROSJEKT

Kunskapsstaden, Kiruna

Efterklang fikk i oppdrag å prosjektere akustikken til Kirunas nye utdanningssenter - Kunskapsstaden.

Detaljer

Kunde
SSEA

År
2019-

Kunskapsstaden i Kiruna, interiör
Bakgrunn

Svenske LKAB utvider sin gruvevirksomhet i Kiruna, og som konsekvens må Kiruna sentrum flytte. Innen 2035 skal dagens bysentrum avvikles og det nye bygges ut, tre kilometer mot øst.

Som en del av dette store samferdselsprosjektet flytter også Lapplands videregående skole, Kulturskole og Lapplands læringssenter sin virksmohet. Fra 2023 skal de tre virksomhetene inngå i nyoppførte Kunskapsstaden. Det nye utdanningssenteret består av arealeffektive lokaler som oppfyller både dagens og morgendagens behov.

Oppdrag

Efterklang fikk i oppdrag å prosjektere akustikken til Kirunas nye utdanningssenter. Bygget inneholder en videregående skole, en spesialskole, fire idrettshaller, en kulturskole og et læringssenter for voksne.

Å plassere en kulturskole med musikk- og danserom i umiddelbar tilknytning til videregående skole, med lokaler for bygg- og kjøretøyslinje, stilte store krav til effektiv lyd- og vibrasjonsdemping samt tilpasset romakustikk. Et læringssenter for voksne, med lydinnspillingsfasiliteter, samt fire store idrettshaller, krevde også et godt gjennomarbeidet akustikkprogram.

Resultat

Allerede i tidlig prosjektfase ble det tatt hensyn til de ulike akustiske parametrene, som for eksempel luftlydisolering, trinnlydisolering, romakustikk og lydnivå fra installasjoner og trafikk, noe som gjorde det mulig å innarbeide de rette tiltakene i arkitektoniske visjonener for utdanningssentret.

Kontaktperson
Anna Berglöw
Anna Berglöw