Kunskapsstaden, Kiruna
PROJEKT

Kunskapsstaden, Kiruna

Efterklang fick uppdraget att projektera akustiken för Kunskapsstaden – Kirunas nya utbildningscenter.

Detaljer

Kund
SSEA

År
2019-

Kunskapsstaden i Kiruna, interiör
Bakgrund

Som en del av Kirunas nya stadskärna kommer Lapplands gymnasium, Kulturskolan och Lapplands lärcentra flytta in och starta upp sina verksamheter i nyuppförda Kunskapsstaden under 2023. Tankar som legat till grund för utformandet bottnar i önskemål kring att byggnaden ska bestå av yteffektiva lokaler som motsvarar både dagens och morgondagens behov där de tre olika aktörerna kan samverka.

Uppdrag

Efterklang fick uppdraget att projektera akustiken för Kirunas nya utbildningscenter. Byggnaden huserar gymnasieskola, särskola, fyra idrottshallar, kulturskola och lärcentra för vuxna.

Att placera kulturskola med musik- och danslokaler i omedelbar anslutning till gymnasieskolans bygg- och fordonsprogram ställde stora krav på effektiv ljud- och vibrationsdämpning samt anpassad rumsakustik. Även lärcenter för vuxna, med inspelningsmöjligheter, samt fyra stora idottshallar krävde ett genomarbetat akustikprogram.

Resultat

Genom att man tidigt i projektet tog hänsyn till alla akustikens olika delar; luftljudsisolering, steg- och stomljudsisolering, rumsakustik, ljudnivå från installationer och ljudnivå från trafik, möjliggjordes att dessa åtgärder kunde inarbetas i de arkitektoniska visionerna för hela Kunskapsstaden.

Kontaktperson
Anna Berglöw
Anna Berglöw