Glemmen videregående skole, Fredrikstad
PROSJEKT

Glemmen videregående skole, Fredrikstad

Gjennom AFRY Norge har Efterklang fått oppdraget av Viken fylkeskommune å prosjektere akustikken på nye Glemmen videregående skole.

Detaljer

Kunde
Viken fylkeskommune

År
2019-2020

Glemmen videregående skole
Bakgrunn

Glemmen videregående skole består i dag av forskjellige skolebygg på fire ulike plasser i Fredrikstad. Nå skal skolen samles på Traraveien der prosjektet skal være en blanding av rivning og rehabilitering. C.F. Møller Arkitekter, AFRY Norge og skolespesialist Kasper Kjeldgaard Stoltz fra NERD Architects, har vunnet prosjektet på grunnlag av en visjonær oppgaveforståelse, som er basert på en moderne tenkemåte rundt skoler og pedagogikk. Fredrikstads tannklinikker settes sammen og skal rommes i Glemmen videregående skole, med totalt 24 behandlingsrom.

Oppdrag

Gjennom AFRY Norge har Efterklang fått oppdraget av Viken fylkeskommune å prosjektere akustikken. Målet er å skape et godt akustisk design for å sikre at både elever og ansatte får et passende akustisk miljø som fremmer læring og skaper velvære.
Prosjektet er målrettet mot ivaretakelse av grenseverdiene i forhold til lyd, med fokus på fleksible løsninger. Området ved Traraveien er en sone dominert av veistøy, og det er behov for å bruke en god kombinasjon av bygninger og støyskjermer for å dempe for støy på skolens uteområder.

Resultat

Efterklang har sammen med AFRY Norge levert inn skisseforslag på fremtidens Glemmen videregående skole. Forprosjektet danner grunnlag for et totalentreprisetilbud og planen er at rådgivere følger med prosjektet videre i produksjonsfase.