Marmorberget barnehage, Oslo
PROSJEKT

Marmorberget barnehage, Oslo

Et godt lydmiljø er en fremgangsfaktor for kommunikasjon, samarbeid og læring i skole og barnehage. Efterklang har utarbeide akustiske løsninger for nye Marmorberget barnehage.

Detaljer

Kunde
HENT

År
2017-2019

JA, i CMS
Bakgrunn

I 2019 åpnet nye Marmorberget barnehage i Nordstrand, Oslo. En ny og større bygning erstattet den gamle barnehagen. Bygningen er oppført på samme tomt av Hent Entreprenør for Omsorgsbygg KF i Oslo kommune.

Oppdrag

Et godt lydmiljø er en fremgangsfaktor for kommunikasjon, samarbeid og læring i skole og barnehage. Når det er lett å snakke og å høre hva som sies, skapes arbeidsro og dermed økt konsentrasjonsevne.

Nyoppførte Marmorberget barnehage vektlegger lydmiljøet, som en del av sitt mål om å tilby et stimulerende og utforskende miljø som fremmer barns nysgjerrighet og lærelyst.

På oppdrag av HENT fikk Efterklang i oppgave å utarbeide akustiske løsninger for ivaretakelse av forskriftskrav, med lydisolasjon mellom avdelinger. Vi har også utført kontrollmålinger av lydforholdene i barnehagen for å dokumentere samsvar med kravene i BREEAM og TEK17.

Resultat

Nye Marmorberget barnehage er en moderne bygning som er oppført som plusshus. Bygningen tilbyr et trygt og stimulerende miljø for både barn og ansatte. Bygningen er sertifisert BREEAM Very Good.

 

Bilde: AFRY