Bekkestua Ungdomsskole, Bærum
PROSJEKT

Bekkestua Ungdomsskole, Bærum

Efterklang har utført akustisk prosjektering av ny skolebygning og vært akustisk rådgiver i forbindelse med ny planløsning av eksisterende skolebygg.

Detaljer

Kunde
Veidekke

År
2019-2021

Bekkestua ungdomsskole
Bakgrunn

Bekkestua ungdomsskole i Bærum kommune skal utvides med et nytt skolebygg. Det nye skolebygget skal romme undervisningsarealer med blant annet undervisningsamfi og multisal med teleskopsamfi. Eksisterende skolebygg for realfag, musikk, kunst og håndverk skal også rehabiliteres med en ny planløsning.

Oppdrag

På oppdrag av Veidekke har Efterklang utført akustisk prosjektering av ny skolebygning og vært akustisk rådgiver i forbindelse med ny planløsning av eksisterende skolebygg.

Det nye skolebygget er prosjektert med konvensjonelle materialer og inneholder undervisningsarealer for undervisning i klasserom og undervisningsarealer i plan 3 som er lagt til rette for fleksibel undervisning.

I oppdraget har fokus vært å skape gode løsninger for de ulike undervisningsarealene. Utenfor skoletid er det tenkt at deler av skolen med amfier og multisal kan brukes for andre formål for å styrke aktivitetstilbudet i bydelen. Derfor er det for eksempel lagt til rette for fleksibel bruk av multisal med dempet akustikk.

Resultat

Skolen skal tilby et stimulerende læringsmiljø for både elever og ansatte. Kommunen og skolen planlegger for oppstart i nytt skolebygg i januar 2022.

 

Bilde: Arkitektgruppen Lille frøen