Vägbyggnadsprojekt, Malmö
PROJEKT

Vägbyggnadsprojekt, Malmö

Efterklang har utfört sprickbesiktningar och vibrationsmätningar på bostadshus i samband med flera vägbyggnadsprojekt runt om i Malmö stad.

Detaljer

Kund
Skanska

År
2017-2021

Noisy construction work
Bakgrund

I perioden 2017 till 2021 utförde Skanska Industrial Solutions en rad anläggningsarbeten på vägar runtom i Malmös innerstad. Arbetet bestod av att fräsa bort gammal asfalt och anlägga ny samt renovera trottoarer.

Uppdrag

I samband med anläggningsarbetena frästes befintlig asfalt bort och ersättes med ny. Vid asfalteringen användes vibrovält för packning av asfalten. Denna typ av anläggningsarbete alstrar vibrationer som utgör risk för skada på omkringliggande bebyggelse. Efterklang fick i uppdrag att utföra sprickbesiktningar och övervaka vibrationsmätningar på närliggande bostadsbyggnader.

Resultat

I och med att kontroll av vibrationer skedde kontinuerligt genom anläggningsarbetet, kunde Skanska hela tiden ha kontroll på omgivningsvibrationer och säkerställa att kringliggande bebyggelse inte tog skada. Uppsatta mätare larmade när vibrationsnivåerna började närma sig riktvärdena och de kunde enkelt anpassa och planera det fortsatta arbetet. Samtidigt har de kunnat påvisa att entreprenaden har legat under gällande riktlinjer.

 

Bild: Illustrativ

Kontaktperson
Carl Pilman
Carl Pilman