Kv Bruket, Malmö
PROJEKT

Kv Bruket, Malmö

Efterklang fick i uppdrag att upprätta riskanalyser avseende vibrationspåverkan, sprickbesiktningar och övervaka vibrationsmätningar i byggskedet.

Detaljer

Kund
JM

År
2021

Kv Bruket Limhamn
Bakgrund

Limhamns hamnområde i Malmö är klassisk industrimark där Cementa bedrev verksamhet i 90 år. Sedan 2016 har det gamla cementfabriksområdet genomgått en stor omvandling från industri till populär stadsdel med bostäder, skolor och butiker under benämningen Limhamns Sjöstad.

JM uppför Kv Bruket bara 150 meter från kajkanten, det nya flerbostadshuset planeras vara klart för inflyttning i 2023.

Uppdrag

I samband med bygget utfördes markarbeten, främst spontning och pålning, vilket alstrar vibrationer som kan utgöra risk för skada på omkringliggande bebyggelse. Efterklang fick i uppdrag av JM att upprätta riskanalyser avseende vibrationspåverkan, sprickbesiktningar och övervakande av vibrationsmätningar på närliggande bostadsbyggnader i Limhamns Sjöstad.

Resultat

Genom Efterklangs vibrationsövervakning kunde entreprenören säkerställa att kringliggande bebyggelse inte tog skada av vibrationer i samband med spontning och pålning. Uppsatta mätare kunde skicka larm ifall vibrationsnivåerna började närma sig gällande riktvärden och entreprenören kunde då enkelt anpassa och planera sitt arbete för att överhålla riktlinjer för vibrationer.

Kontaktperson
Carl Pilman
Carl Pilman