Spårvagn, Lund
PROJEKT

Spårvagn, Lund

Efterklang har dimensionerat vibrationsdämpningen längs den nya spårvägen i Lund,Skåne.

Detaljer

Kund
Spårvägar i Skåne

År
2020

Our projects - Vibrations - Light Bureau
Bakgrund

Sedan december 2020 har Lund ett nytt trafikinslag med ny spårväg mellan Clemenstorget centralt i staden och forskningsanläggningen ESS strax utanför.

Ett orosmoment innan införandet av spårvagn, var att vibrationer och stomljud från spårvagnarna skulle orsaka störning för boende längs med spårvägen. Stomljud uppstår då vibrationer sprider sig i marken och sätter strukturer i byggnader i skakning.

Ett annat orosmoment var att vibrationer från spårvägen skulle störa verksamheten vid forskningscentret MAX IV. Därför sattes det höga krav på optimerad vibrationsdämpningen, för olika ändamål, på olika delar av sträckan.

Uppdrag

På uppdrag av samarbetsorganet Spårvägar i Skåne (SpIS) har Efterklang dimensionerat vibrationsdämpningen längs med hela spårvägssträckan för att uppnå erforderlig dämpning längs med alla delsträckor.

Resultat

Då införandet av spårväg var omdebatterat, var det viktigt att både erbjuda kostnadseffektiva och välfungerande lösningar. På grund av vår erfarenhet inom vibrationer och stomljud, kunde vi bidra till att vibrationsdämpningen höll hög klass samtidigt som vi kunde optimera dimensioneringen för att inte använda dämpning i onödan. Denna lösning var gynnsam både för kunden och för stadens invånare och näringsliv.

Bild: Light Bureau / Lars Magnus Olsson

Kontaktperson
Carl Pilman
Carl Pilman