Ljudmiljöstudie, Helsingborg
PROJEKT

Ljudmiljöstudie, Helsingborg

Efterklang har genomfört en ljudmiljöstudie på fyra platser i Helsingborg stad. Uppdraget var att föreslå visuellt tilltalande bulleråtgärder för att skapa attraktiva platser för stadens invånare.

Detaljer

Kund
Helsingborg Stad

År
2018

Helsingborg sound study 2018
Bakgrund

Hur vill vi att en stad ska låta? Vad är en bra ljudmiljö? Dessa frågor låg till grund för en ljudmiljöstudie som utfördes av Efterklang på fyra stadsnära platser i Helsingborgs stad i 2018.

Uppdrag

Uppdraget var att ge förslag på visuellt tilltalande bulleråtgärder för att skapa attraktiva platser för stadens invånare. För att ge Helsingborgs stad en nyanserad bild av ljudmiljön och ett lättbegripligt beslutsunderlag, gjordes en traditionell bullermätning och därutöver en mätning av det upplevda ljudlandskapet på de fyra platserna. Varje plats delades upp i ett rutnät, där den upplevda ljudmiljön kunde kartläggas genom ett frågeformulär. Ljud delades upp i olika kategorier som mättes var för sig. Detta resulterade i ljudkartor som visade balansen och nivåerna mellan de olika kategorierna. Ljudkategorier som mättes var människoljud (blå), maskinljud (röd) och naturljud (grön).

Resultat

Ljudmiljöstudien gör att Helsingborgs stad kan ta ställning till vilka ljud som ska dämpas samt vilka ljud man vill förvara eller förstärka på ett enklare sätt. Leveransen bestod av ett pedagogiskt underlag för beslutsfattare, som visar både uppmätta och upplevda ljudnivåer samt en verktygslåda med bulleråtgärdsförslag.

Helsingborgs Stad har på bakgrund av ljudmiljöstudien upphandlat bulleråtgärder i form av innovativa ljudmurar till två platser i staden. Klicka här för att läsa mer om ljudmurarna.

Kontaktperson
Martin Hallberg
Martin Hallberg