Stena Aluminium, Älmhult
PROJEKT

Stena Aluminium, Älmhult

Efterklang har sedan 2015 utfört bullermätningar åt Stena Aluminium.

Detaljer

Kund
Stena Aluminium AB

År
2015-

Bakgrund

Centralt i Älmhult ligger Stena Aluminium, Nordens ledande producent av aluminium genom återvinning. Anläggningen har funnits på samma plats sedan början av 1900-talet och är omgiven av bebyggelse. Närheten till bebyggelse gör att det är viktigt för företaget att veta hur mycket buller som sprids till omgivningen, både för att säkerställa att de klarar sina bullervillkor angivet i miljötillståndet och för att minimera eventuella störningar för grannar.

Uppdrag

Efterklang har sedan 2015 utfört mätningar och beräkningar för att kontrollera att givna bullervillkor klaras. Tillsammans med Stena Aluminium har vi sedan arbetat för att begränsa företagets buller genom åtgärder på befintliga bullerkällor och ett förändrat arbetssätt. Vi har också hjälpt till med kravställning och kontrollmätningar vid upphandling av ny utrustning för att säkerställa att bullret inte överskrider bullervillkoren.

Resultat

Stena Aluminium har god kontroll över bullersituationen och är en anläggning som avger mindre buller till omgivningen idag än under 2015.

Kontaktperson
Niklas Carlsson
Niklas Carlsson