Nord Mills Lantmännen, Malmö
PROJEKT

Nord Mills Lantmännen, Malmö

Efterklang har sedan 2005 genomfört externbullerutredningar för Nord Mills, Lantmännens anläggning i Malmö.

Detaljer

Kund
Lantmännen

År
2005-

Bakgrund

Malmö Stad befinner sig i en expansiv fas och genomför byggnationer av bl.a. bostäder i anslutning till Nord Mills anläggning i centrala Malmö.

Uppdrag

Efterklang har sedan 2005 genomfört externbullerutredningar för Nord Mills anläggning i Malmö. Uppdraget är att förse Nord Mills med uppdaterad beräkningsmodell av externbuller från sin verksamhet. Vid behov erbjuds konsultation om bullerdämpande åtgärder.

Resultat

Ett välfungerande samarbete med Nord Mills kring deras externbullersituation. Efterklang erbjuder periodisk kontroll av nya och förändrade bullerkällor för att säkerställa bullernivåer i enlighet med miljöbalken.

Kontaktperson
Frank Andersson
Frank Andersson