St1 oljedepå, Karlstad
PROJEKT

St1 oljedepå, Karlstad

På uppdrag av St1 har Efterklang utfört mätningar och beräkningar av buller från depåverksamheten i Karlstad.

Detaljer

Kund
St1 Sverige AB

År
2022

St1 Karlstad
Bakgrund

St1 Sverige AB driver en depåverksamhet i Karlstad. Anläggningen har i enlighet med sitt kontrollprogram behov av att redovisa bullerpåverkan till omgivande bebyggelse.

Uppdrag

På uppdrag av St1 har Efterklang utfört mätningar och beräkningar av buller från depåverksamheten i Karlstad för att redovisa beräknad bullerpåverkan till omgivningen. Utredningen behandlar utlastning till tankbil, pumpar, lossning via järnväg samt lossning från fartyg.

Resultat

Genom sitt kontrollprogram kan St1 redovisa vilken bullerpåverkan verksamheten sprider till omgivningen. Detta är viktigt då det är attraktivt att bebygga bostäder och kontor i strandnära lägen allt närmare befintlig industriell verksamhet.

Kontaktperson
Pär Wigholm
Pär Wigholm