Skåne Grus, Höör
PROJEKT

Skåne Grus, Höör

Efterklang har under flera år fått i uppdrag av Skåne Grus AB att kontrollera vibrationer och lufstötsvåg i samband med sprängningsverksamhet.

Detaljer

Kund
Skåne Grus AB

År
2016-

Skåne Grus
Bakgrund

Skåne Grus AB bedriver täktverksamhet i Äskeröd i Höör. Enligt deras tillstånd måste markvibrationer och luftstötvåg orsakande från sprängning mätas i omkringliggande bebyggelse årligen.

Uppdrag

Efterklang har sedan 2016 fått i uppdrag att kontrollera vibrationer och luftstötvåg från sprängningsverksamheten årligen. I verksamhetens tillstånd är angivet villkorspunkter och begränsningsvärden. Genom mätning av vibrationer och luftstötvåg i samband med sprängning kontrolleras att begränsningsvärdena innehålls.

Resultat

Resultat från mätningar visar att verksamheten efterlever sitt tillstånd. Om nivåerna på vibrationer eller luftstötvåg skulle närma sig gällande begränsningsvärden får verksamheten vetskap om detta och kan anpassa sin drift för att sänka nivåerna och säkerställa att drift sker inom ramen för deras tillstånd.

Kontaktperson
Carl Pilman
Carl Pilman