Nationalmuseum, Stockholm
PROJEKT

Nationalmuseum, Stockholm

Efterklang utförde den akustiska designen under restaureringen av den historiska byggnaden.

Detaljer

Kund
Statens Fastighetsverk

År
2013-2018

Nationalmuseum
Bakgrund

Nationalmuseum i Stockholm är en nästan 150 år gammal byggnad. För att möta dagens krav på bland annat säkerhet, brandskydd, klimat och arbetsmiljö, har en omfattande renovering utförts. Nationalmuseum återöppnades 2018.

Uppdrag

En viktig faktor under renoveringsarbetet var att säkerställa att inte utrustning i byggnaden syns eller låter. Tanken är att ljusgårdarna ska kunna användas för till exempel föreläsningar.

För att lösa denna fråga, vände sig byggherren, Statens fastighetsverk, till Efterklang. Under den tid då Nationalmuseum var stängt genomförde Efterklang ljudmätningar, rumsakustiska beräkningar samt auralisering.

Resultat

Nationalmuseum kan nu erbjuda en ljudmiljö i världsklass!

Kontaktperson
Anna Berglöw
Anna Berglöw