Nationalmuseum, Stockholm
PROSJEKT

Nationalmuseum, Stockholm

Efterklang var akustisk rådgiver under restaureringen av Nationalmuseum i Stockholm, Sverige.

Detaljer

Kunde
Statens Fastighetsverk

År
2013-2018

Nationalmuseum
Bakgrunn

Nationalmuseum i Stockholm er en nesten 150 år gammel bygning. For å oppfylle dagens krav til sikkerhet, brannvern, klima og arbeidsmiljø er det gjennomført en omfattende renovering. Nationalmuseum åpnet igjen i 2018.

Oppdrag

En viktig faktor under renoveringsarbeidet var å sikre at utstyret i bygningen ikke er synlig eller høres. Tanken er at de store atria skal kunne brukes til forelesninger.

For å løse dette problemet vendte byggherren, Statens fastighetsverk, seg til Efterklang. I løpet av tiden da Nationalmuseum var stengt, gjennomførte Efterklang lydmålinger, romakustiske beregninger og auralisering.

Resultat

Nationalmuseum kan nå tilby et lydmiljø i verdensklasse!

Kontaktperson
Anna Berglöw
Anna Berglöw