Rørvik kyrka, Norge
PROJEKT

Rørvik kyrka, Norge

På uppdrag av Vikna kommun har Efterklang slutfört den akustiska utformningen av byggnadsakustik och rumsakustik i kyrksalen vid Rørvik kyrka.

Detaljer

Kund
Vikna Kommun

År
2019

Our projects - Acoustic - Rørvik Kyrka
Bakgrund

I 2012 blev den gamla träkyrkan i Rørvik, Norge, totalförstörd i en brand. Nu finns en ny och modern kyrka på plats i den lilla orten. Kyrkan stod klar 2019.

Uppdrag

På uppdrag av Vikna kommun i Norge, har Efterklang utfört akustisk projektering av byggnadsakustik och rumsakustik i kyrksalen. Även om det visuella uttrycket är modernt, önskades ett traditionellt och klangfullt akustisk uttryck. En option på variabel rumsakustik har också tagits fram.

Resultat

En variabel rumsakustik gör att Rørvik kyrka kan erbjuda bättre akustiska förhållande för alla användare och att flexibiliteten av kyrksalen ökar. Kyrksalen kan bättre nyttjas till olika typer av arrangemang och aktiviteter, vilket är helt i linje med kommunens önskemål för den nya kyrkan.

Kontaktperson
Anders Windsor
Anders Windsor