Malmö Live
PROJEKT

Malmö Live

Efterklang har tagit fram en akustisk strategi för Malmö Live om hur man använder ljud i samspel med den omgivande miljön.

Detaljer

Kund
Platspilot AB

År
2015

Malmö Live
Bakgrund

Malmö Live är ett stadskvarter innefattande konserthus, kongresscenter, hotell, samt flera byggnader med bostäder och kontor centralt beläget i staden.

Uppdrag

På uppdrag av Platspilot AB har Efterklang arbetat utifrån att Malmö Live behövde en aktiv ljudstrategi. Denna strategi utgår från att ljud tillförs i syfte att samspela med omgivningen på ett harmoniskt vis. För Malmö Live innebär detta att den sökta effekten tidigt kan integreras i planeringen, vilket drastiskt ökar sannolikheten för ett lyckat slutresultat.

Resultat

Utifrån ljudstrategin kan det sedan tas beslut om vilka traditionella akustiska åtgärder som behöver vidtas för att förstärka det uttryck Malmö Live vill att husen och kvarteret ska kännetecknas av.