Marieholmstunneln, Göteborg
PROJEKT

Marieholmstunneln, Göteborg

Efterklang har gjort undervattensmätningar i Göta Älv för att säkerställa att laxen inte påverkades av byggnadsarbeten.

Detaljer

Kund
Trafikverket

År
2018

Underwater acoustics illustrative
Bakgrund

Marieholmstunneln är en 500 meter lång vägtunnel under Göta älv i Göteborg. Tunneln knyter ihop Hisingen och Göteborgs hamn med centrala Göteborg, och underlättar för ett stort antal resenärer varje dag. Tunneln är en sänktunnel, den tredje i sitt slag i Sverige. Den består av gigantiska betongelementet som är monterade på tio meters djup. Varje betongelement motsvarar en fotbollsplan i storlek och väger 25 000 ton.

Uppdrag

Efterklang har haft i uppdrag av Trafikverket att genomföra mätningar av undervattensljud och undervattensbuller  i Göta älv vid byggnation samt tippning av bergkross från pråm under 2018. Syftet var att undersöka om undervattensbuller från byggarbeten påverkade den lax som simmar upp genom älven. Mätningar genomfördes med hydrofoner på 20 respektive 60 meters avstånd från tunnelsegmenten.

Resultat

Mätningarna visade att arbete med tippning av bergkross, inte påverkade laxen negativt. De uppmätta nivåerna klarade med god marginal riktvärdet uppställt av Länsstyrelsen och inga ytterligare bullerdämpande åtgärder bedömdes som nödvändiga.

Kontaktperson
Jessica fromell
Jessica Fromell