Marieholmstunnelen, Gøteborg
PROSJEKT

Marieholmstunnelen, Gøteborg

Efterklang har gjort undervannsmålinger i Göta Älv i Sverige, for å sikre at laks ikke ble påvirket av anleggsarbeid.

Detaljer

Kunde
Trafikverket

År
2018

Construction of Marieholm
Bakgrunn

Marieholmstunnelen er en 500 meter lang veitunnel under elven Göta i Gøteborg, Sverige. Tunnelen forbinder Hisingen og Gøteborg havn med sentrum av byen, og forenkler hverdagen for et stort antall reisende hver dag. Tunnelen er en senketunnel, den tredje av sitt slag i Sverige. Den består av gigantiske betongelementer som er montert på ti meters dybde. Hvert betongelement tilsvarer en fotballbane i størrelse og veier 25 000 tonn.

Oppdrag

Efterklang har fått i oppdrag av Trafikverket å gjennomføre målinger av undervannslyd i elven Göta ved bygging samt ved lossing av steinmasser fra pram i løpet av 2018. Målet var å undersøke om undervannsstøy fra byggearbeid påvirket laksen som svømte opp gjennom elva. Det ble utført målinger med hydrofoner i en avstand på henholdsvis 20 og 60 meter fra tunnelsegmentene.

Resultat

Målingene viste at arbeidet med å losse steinmasser ikke påvirket laksen negativt. De målte nivåene oppfylte referanseindeksen fastsatt av myndighetene med god margin, og det ble ikke ansett som nødvendig med ytterligere støyreduserende tiltak.

Kontaktperson
Jessica fromell
Jessica Fromell