Lydmiljøstudie, Helsingborg
PROSJEKT

Lydmiljøstudie, Helsingborg

Efterklang har gjennomført en lydmiljøstudie på fire steder i Helsingborg, Sverige. Oppdraget var å foreslå visuelt tiltalende støyrelaterte tiltak for å skape attraktive steder for byens innbyggere.

Detaljer

Kunde
Helsingborg Stad

År
2019

Helsingborg sound study 2018
Bakgrunn

Hvordan vil vi at en by skal høres ut? Hva er et godt lydmiljø? Disse spørsmålene dannet grunnlaget for en lydmiljøstudie utført av Efterklang på fire urbane steder i Helsingborg, Sverige, i 2018.

Oppdrag

Oppdraget var å foreslå visuelt tiltalende støytiltak for å skape attraktive områder for byens innbyggere. For å gi Helsingborg kommune et nyansert bilde av lydmiljøet og et lettfattelig beslutningsgrunnlag, ble det gjort en tradisjonell støymåling og i tillegg en måling av det oppfattede lydbildet på de fire stedene. Hvert sted ble delt inn i et rutenett, der det oppfattede lydmiljøet kunne kartlegges gjennom et spørreskjema. Lyd ble delt inn i forskjellige kategorier som ble målt hver for seg. Dette resulterte i lydkart som viste balansen og nivåene mellom de forskjellige kategoriene. Lydkategoriene som ble målt var menneskelige lyder (blå), maskinlyder (rød) og naturlige lyder (grønn).

Resultat

Lydmiljøstudien gjør det mulig for Helsingborg kommune å bestemme hvilke lyder som skal dempes og hvilke lyder den ønsker å lagre eller forsterke på en enklere måte. Leveransen besto av et pedagogisk grunnlag for beslutningstakere, som viste både målte og oppfattede lydnivåer samt en verktøykasse med forslag til støytiltak.

Kontaktperson
Martin Hallberg
Martin Hallberg