Ljudmurar, Helsingborg
PROJEKT

Ljudmurar, Helsingborg

På uppdrag av Helsingborg Stad har Efterklang tillsammans med AFRYs landskapsarkitekter formgett bullerskyddsåtgärder i staden.

Detaljer

Kund
Helsingborg Stad

https://vimeo.com/763430392
Bakgrund

Efterklang har tillsammans med AFRYs landskapsarkitekter formgett bullerskyddsåtgärder för Helsingborgs Stad. Två ljudmurar har projekterats och uppförts på två olika platser i staden.

Uppdrag

Ljudmuren vid Eneborgsplatsen är en låg skärm i tegel likt närliggande bostäders fasader. Muren är formad som ett ”T” och är designad för att dämpa däckbuller från vägen. Ljuddämpningen kommer från tegelmurens skärmning, det utstickande krönet, den absorberande sedumytan på toppen, ett ojämnt diffuserande tegelmönster och en absorberande kärna av träullit.

Målet med ljudmuren är att dämpa buller i en park bredvid vägen, därför finns även tegelmurar i parkens kant. För projektet så var det viktigaste att det ej fick vara en hög skärm då parken redan anses otrygg och inte fick bli mer otrygg.

Vid Lägervägen är det uppfört bullerskydd i form av stenmurar och vallar. Vägnära gabioner och vallar går omlott och ska minska trafikbuller för boende längs med vägen. Denna utformning är uppfört i stället för en hög bullerskärm och är därmed en skyddsåtgärd som harmonierar med det grönskande landskapet omkring.

Resultat

Ljudmurarna smälter in i de urbana miljöerna och är inte störande för ögat. Ljudmuren vid Eneborgsplatsen har med sin utformning lika stor ljuddämpande effekt som en två meter hög skärm.

Kontaktperson
Manne Friman
Manne Friman