Handbok om urbana grönområden, Stockholm
PROJEKT

Handbok om urbana grönområden, Stockholm

Efterklang har arbetat fram en handbok som förklarar hur gröna landskap kan användas för att förbättra den urbana ljudmiljön.

Detaljer

Kund
Stockholm Stad

År
2019

Urban green spaces
Bakgrund

Efterklang har hjälpt Stockholms stad att ta fram en kunskapssamling kring gröna åtgärder och buller.

Uppdrag

För att ge mer kunskap om hur grönska påverkar bullernivåer, har Stockholm stad publicerat handboken ”Gröna lösningar för en bättre ljudmiljö”.

Handboken är en kunskapssammanställning av teoretisk forskning, verkliga exempel och arbete med gröna lösningar. Genom den insamlade kunskapen beskrivs rekommendationer om vad man bör tänka på när man bygger gröna lösningar som även ska dämpa buller.

Resultat

Handboken publicerades våren 2019 och finns tillgänglig, här.

Kontaktperson
Manne Friman
Manne Friman