Landvetter, Göteborg
PROJEKT

Landvetter, Göteborg

Efterklangs uppdrag var att ta fram åtgärdskostnad för bullerskyddsåtgärder för bostäder kring Landvetter flygplats.

Detaljer

Kund
Swedavia AB, Göteborg Landvetter Airport

År
2016-2017

Aviation
Bakgrund

Efterklang har sedan 1980-talet arbetat med åtgärder för bostadshus som är utsatta för flygbuller från Göteborg Landvetter Airport.

Uppdrag

Inför nytt miljötillstånd har varje fastighet i det mest bullerutsatta området , ca 190 hus, inventerats för att fastställa konstruktion och därmed befintlig ljudisolering. Baserat på dessa inventeringar och beräkningar av förväntad flygbullernivå, har åtgärdsförslag främst för sovrum, tagits fram. Åtgärdsförslagen beskriver befintlig byggnad och vilka fönster, väggar, tak och dörrar som behöver åtgärdas och hur. Detta för att få nå riktvärden och få en god ljudmiljö inomhus för de boende.

Resultat

Med Efterklangs leverans kan kunden uppskatta total kostnad för föreslagna åtgärder för att nå riktvärden för ljudkrav inomhus och hur detta kan genomföras.

 

Bild: Illustrativ

Kontaktperson
Josefin Grönlund
Josefin Grönlund