Landvetter, Gøteborg
PROSJEKT

Landvetter, Gøteborg

For å opprettholde miljøtillatelse (2016/17), ble de mest støyutsatte husene i området, ca 190 hus, kontrollert i forhold til konstruksjon og lydisolering.

Detaljer

Kunde
Swedavia AB, Göteborg Landvetter Airport

År
2016-2017

Aviation
Bakgrunn

Efterklang har siden 1980-tallet jobbet med handlingsplaner for hus som er utsatte for flystøy fra Landvetter Airport i Gøteborg.

Oppdrag

For å opprettholde miljøtillatelse (2016/17), ble de mest støyutsatte husene i området, ca 190 hus, kontrollert i forhold til konstruksjon og lydisolering. Basert på kontroll og beregninger av forventede nivåer av flystøy, har handlingsplaner blitt utarbeidet. Handlingsplanene beskrev hvilke tiltak som måtte gjøres for å sikre komfortabelt lydmiljø innendørs for beboere .

Resultat

Med Efterklangs leveranse kunne Swedavia, som driver Landvetter Airport, estimere totalkostnad for å utføre foreslåtte tiltak samt ta fram en plan for gjennomførelse.

 

Bilde: Illustrerende

Kontaktperson
Josefin Grönlund
Josefin Grönlund