Bullerutredning, Svindersberg
PROJEKT

Bullerutredning, Svindersberg

Efterklang har fått i uppdrag av ALM Småa Bostad att mäta trafikbuller i samband med stadsutvecklingen i Svindersberg, Sickla.

Detaljer

Kund
ALM Småa Bostad

År
2018-

Our projects - Noise - Svindersberg
Bakgrund

I Svindersberg som ligger centralt i Sickla planeras det nya bostäder med närhet till kollektivtrafik, ritade av The Heads arkitekter. Projektet innehåller också ett nytt torg vid Alphyddevägens kommande tunnelbaneentré och lokaler för kontor, service och handel. Området är kraftigt bullerutsatt från flera håll, både från väg 222 och Saltsjöbanan. Efterklang har beräknat trafikbuller och föreslagit utformningar och planlösningar för att klara riktvärden.

Uppdrag

På uppdrag av ALM Småa Bostad har Efterklang medverkat till kvarterets utveckling sedan 2018, bland annat genom beräkning av trafikbuller. I och med Saltsjöbanans planerade ombyggnad, med upphöjning på bro, utsätts området för höga ljudnivåer. Efterklang har med sin erfarenhet bidragit till att föreslå hur kvarteren kan utformas samt hur lägenheterna kan planeras för att innehålla riktvärden och skapa en god ljudmiljö.

Resultat

Trots det utsatta läget har det tagits fram ett planförslag där bara en liten del av lägenheterna behöver lokala åtgärder.

Kontaktperson
Jörgen Anderton
Jörgen Anderton