Sergels Torg renovering, Stockholm
PROJEKT

Sergels Torg renovering, Stockholm

Efterklang fick i uppdrag av Stockholms Stad att säkerställa minimala störningar från renoveringen av Sergels Torg.

Detaljer

Kund
Stockholm Stad

År
2012-2019

Ser
Bakgrund

Området kring Sergels torg i Stockholm har sedan 2012 genomgått omfattande tätskiktsrenovering. Tätskikten hade uppnått sin tekniska livslängd och behövde läggas om med en ny spårkropp för Spårväg City.

Uppdrag

På uppdrag av Stockholms Stad har Efterklang utfört långtidsmätning av anläggningsbuller samt tagit fram åtgärdsförslag för att minimera störning till omgivningen. Området omfattade Hamngatan, Klarabergsvägen och Sergels torg.

En riskfaktor i projektet var att bullernivåerna skulle påverka omgivningen i den grad att det fick konsekvenser för utförandet eller ekonomiska konsekvenser i form av skadestånd från butiker på grund av förlorad omsättning.

Resultat

Med en omfattande erfarenhetsdatabas över vanliga bullerkällor kunde Efterklang leverera noggranna beräkningar och föreslå metoder för att minimera bullernivåerna – till fördel för boende och verksamhetsutövare i den nära omgivningen. Kommunikation med berörda var en viktig del av uppdraget och flera samråd för boende och verksamhetsägare arrangerades. På så sätt agerade Efterklang som länken mellan Trafikkontoret, entreprenören och grannar. Uppdraget var klart 2019.

Kontaktperson
Manne Friman
Manne Friman