Håndbok om støy og grønne tiltak, Stockholm
PROSJEKT

Håndbok om støy og grønne tiltak, Stockholm

Efterklang har laget en håndbok som forklarer hvordan grønne landskap kan brukes til å forbedre det urbane lydmiljøet.

Detaljer

Kunde
Stockholm Stad

År
2019

Urban green spaces
Bakgrunn

Efterklang har bistått Stockholm med å utvikle en kunnskapssamling om grønne tiltak og støy.

Oppdrag

For å gi mer kunnskap om hvordan vegetasjon påvirker støynivået, har Stockholm kommune publisert håndboken «Grønne løsninger for et bedre lydmiljø» med hjelp av Efterklang.

Håndboken er en kunnskapssamling av teoretisk forskning, eksempler fra virkeligheten og arbeid med grønne løsninger. Den innsamlede kunnskapen beskriver anbefalinger om hva man bør vurdere når man bygger grønne løsninger som også skal redusere støy.

Resultat

Håndboken ble utgitt våren 2019. Er tilljenglig via lenken her.

Kontaktperson
Manne Friman
Manne Friman