Halmstad Högskoleområde
PROJEKT

Halmstad Högskoleområde

Efterklang har på uppdrag av Halmstad kommun genomfört bullerutredning av trafik- och industribuller i området kring högskoleområdet.

Detaljer

Kund
Halmstad kommun

År
2018

Bullerutredning Halmstad
Bakgrund

Halmstad kommun planerade att utveckla högskoleområdet med nya byggnader kopplade till högskoleverksamheten, inklusive studentbostäder och park.

Uppdrag

Under 2018 fick Efterklang uppdraget av kommunen att utföra en bullerutredning av trafik- och verksamheter i området kring högskolan. Området har på grund av närhet till många verksamheter, en komplex ljudbild.

Resultat

Efterklang levererade ett heltäckande underlag med avseende på buller från såväl trafik som verksamheter och industrier. Underlaget gör att kommunen kan utreda möjligheterna i högskoleområdet.

Kontaktperson
Claes Ockborn Kastby
Claes Ockborn Kastby