Bullerutredning, Vallentuna kommun
PROJEKT

Bullerutredning, Vallentuna kommun

Efterklang har gjort bullerundersökningar längs Lingsbergsvägen för att säkerställa en bra ljudmiljö för de boende i närheten.

Detaljer

Kund
Vallentuna kommun

År
2020

Traffic noise
Bakgrund

I Vallentuna kommun har boende utmed Lingsbergsvägen lämnat in ett klagomålsärende till kommunen gällande trafikbuller. På bakgrund av detta upphandlade kommunen en bullerutredning inklusive åtgärdsförslag under 2020.

Uppdrag

Efterklang fick uppdraget att beräkna vägtrafikbuller utmed Lingsbergsvägen samt ta fram förslag på bulleråtgärder där behov fanns. Efter beräkningar identifierades att ljudnivåerna inte översteg gällande riktvärden. Utmaningen var dock att många bilister överskred hastighetsgränsen och mer trafikbuller blev en av konsekvenserna. Därför föreslogs ett antal åtgärder till kommun, både vad gäller bullerskyddsåtgärder men även åtgärder för att hastighetsgränsen inte ska överskridas.

Resultat

Bullerutredningen har resulterat i att kommunen har gått vidare med att projektera bullerskyddsskärmar utmed Lingsbergsvägen. Detta kommer i slutändan leda till bättre ljudmiljö för de boende.

 

Bild: Illustrativ

Kontaktperson
Jörgen Anderton
Jörgen Anderton