Bullerutredning, Swerock Gladö
PROJEKT

Bullerutredning, Swerock Gladö

Efterklang har utfört bullermätningar vid Swerocks befintliga bergtäkt Gladö i Huddinge.

Detaljer

Kund
Swerock AB

År
2020-2022

Bakgrund

Swerock AB har ansökt och under januari 2022 fått beviljat fortsatt och utökad bergtäkt- och återvinningsverksamhet vid bolagets befintliga bergtäkt inom Björksättra 1:3 och Gladö 76:5 i Huddinge kommun.

Uppdrag

Efterklang har under 2020-2022 genomfört bullerutredning för den ansökta verksamheten. Utredningen har utförts med mätningar i täkten samt bullerspridningsberäkningar för varje brytsituation som förväntas utgöra värsta fall avseende buller till omgivningen.

Beräkning av vägtrafikbuller har utförts för trafik på det allmänna vägnätet och har beräknats med och utan tillkommande täkttransporter utmed Holmträskvägen-Hökärrsvägen-Gladövägen fram till Haningeleden (väg 259).

Efterklang har även deltagit i den huvudförhandling som ägde rum i december 2021 i Mark- och miljödomstolen. Efterklang redogjorde där för bullerutredningen och svarade på frågor från myndigheter och privatpersoner.

Reultat

Bullerutredningen ingår i den miljökonsekvensbeskrivning som är en del av i Swerocks tillståndsansökan. En tydlig bullerutredning är av vikt för kunden då den förenklar kommunikationen med berörda myndigheter i dessa frågor.

Efterklangs konsulter har stor erfarenhet av branschen samt att delta vid huvudförhandlingar.

Kontaktperson
Pär Wigholm
Pär Wigholm