Swerock, Normstorp Linköping
PROJEKT

Swerock, Normstorp Linköping

Efterklang har utvecklat en egen beräkningsmetod för att bedöma impulsljud från Swerocks brytområde i Normstorp.

Detaljer

Kund
Swerock AB

År
2018-2019

Swerock, Normstorp
Bakgrund

Swerock driver en bergtäkt i Normstorp i Linköpings kommun. I samband med att bolaget ansökte om tillstånd att utöka brytområdet kom frågan om eventuella impulsljud från skutknackning upp. Skut är sprängsten som är för stor för att matas in i en kross och behöver därför knackas sönder. Detta görs normalt med en grävmaskin med hydraulhammare, så kallad skutknackning.

Enligt Naturvårdsverkets vägledning om externt industribuller skall kraven skärpas med 5 dB om ofta återkommande impulsljud förekommer vid bostäder.

Uppdrag

Efterklang har utfört mätningar av impulsljud vid en mängd olika situationer i nuvarande brytområde vilket gav en god kännedom om befintlig verksamhet. För att bedöma impulsljud från det utökade brytområdet har vi också utvecklat en egen beräkningsmetod som ger möjlighet att i förväg identifiera eventuella behov av bullerdämpande åtgärder för specifika brytlägen i den ansökta verksamheten.

Resultat

I tillståndsprövningen var buller i allmänhet och impulsljud i synnerhet den allra viktigaste frågan. Med Efterklangs hjälp har Swerock kunnat visa att verksamheten klarar gällande riktvärden och att impulsljud från skutknackning kan undvikas genom att utföra bullerdämpande åtgärder. Under 2019 gav Mark- och miljödomstolen bolaget tillstånd till att bedriva den ansökta verksamheten.

Kontaktperson
Niklas Carlsson
Niklas Carlsson