Støymur, Helsingborg
PROSJEKT

Støymur, Helsingborg

På oppdrag av Helsingborg Stad har Efterklang og AFRYs landskapsarkitekter utformet innovative støymurer i byen.

Detaljer

Kunde
Helsingborg Stad

https://vimeo.com/763430392
Bakgrunn

Efterklang har, med hjelp av AFRYs landskapsarkitekter, utformet og prosjektert to støymurer for  en sentrumsnær park i den svenske byen Helsingborg.

Oppdrag

Ved parken Eneborgsplatsen er det oppført to lave støymurer. Begge er oppført i murstein i lignende stil som som fasadene til nærliggende boligblokker. Støymuren er formet som en «T» og er designet for å dempe dekkstøy fra den traffikerte bilveien ved parken. Lydreduksjonen kommer fra mursteinens skjerming, den utstikkende toppen, absorberende sedumoverflaten, et ujevnt diffust mursteinsmønster og en absorberende kjerne av treull.

Målet med støymurene var å skape bedre miljø i parken. For prosjektet var det viktigste at det ikke skulle oppføres en høy støyskjerm, da parken anses av de boende som utrygg. Inn- og utsyn var derfor viktig å prioritere.

Resultat

Støymurene er fint integrert i bymiljøet og er ikke forstyrrende for øyet. Med sin utforming har støymurene ved Eneborgsplatsen like stor lyddempende effekt som en to meter høy skjerm.

Kontaktperson
Manne Friman
Manne Friman