CMPC og ARAUCO, Chile
PROSJEKT

CMPC og ARAUCO, Chile

Siden innføringen av de nye støykravene i Chile, har Efterklang vært i landet flere ganger for å kartlegge omgivelsesstøy ved totalt åtte fabrikker tilhørende CMPC og ARAUCO.

Detaljer

Kunde
CMPC og ARAUCO.

År
2013-2019

Bullerutredning Chile
Bakgrunn

I 2011 ble kravene til maksimumsnivåer for omgivelsesstøy i Chile skjerpet. De nye kravene var i paritet med europeiske standarder og dermed velkjent for Efterklangs akustiskkrådgivere.

Oppdrag

Siden innføringen av de nye støykravene har vi vært i Chile flere ganger for å kartlegge omgivelsesstøy ved totalt åtte fabrikker tilhørende CMPC og ARAUCO. I tillegg til støykartlegging ble det utarbeidet handlingsplaner og tiltaksforslag i henhold til den nye forskriften. De nye kravene resulterte i en demping på 2 -10 desibel ned til 50dBA for de aktuelle fabrikkene. Å senke støynivået med opptil 10 desibel var eksepsjonelt og en stor utfordring for industriene i Chile. I motsetning til fabrikker i for eksempel Norge, er det på grunn av klimaet en mer åpen produksjon med mye utstyr utendørs, noe som betyr høyere støynivåer til omgivelsene.

Resultat

Ved å systematisk identifisere ulike støykilder og innføre tiltak løpende, har vi kunnet sikre at støynivåene er redusert i henhold til de nye kravene. I oppdraget har vi brukt et akustisk kamera som effektivt identifiserte ulike støykilder på fabrikkene. Kameraet gjør at måledata legges over en videosekvens som gir et visuelt og klart bilde av støy, noe som gjør det enklere å identifisere alle støykilder. Samtidig gir et akustisk kamera et godt grunnlag for kunden, som på denne måten får en bedre forståelse av hva som må til for å oppfylle kravene til omgivelsesstøy.

Kontaktperson
Michail Rinakakis