Stena Line-havnene, Gøteborg
PROSJEKT

Stena Line-havnene, Gøteborg

Efterklang har et løpende samarbeid med Stena Line for å gjennomføre støymålinger og støykonsultasjoner ved deres havner i Gøteborg.

Detaljer

Kunde
Stena Line

År
2003

Stena Line Port
Bakgrunn

Siden 2003 har havnedriften for større skip vært gjenstand for autorisasjon etter den svenske miljøloven. Autorisasjonen omfatter blant annet støyen fra aktivitetene til omgivelsene.

Stena Line opererer ved to autoriserte havner i Gøteborg, kalt Masthugget – og Majnabbeterminalene. I miljøtillatelsen er det betingede nivåer for maksimal støy og krav til overvåking av støy.

Oppdrag

Efterklangs oppdrag for Stena Line har omfattet utvikling av kontrollprogrammer, gjennomføring av kontinuerlig støykontroll og prognoser og oppfølging av støy ved endringer i skipstrafikken.

Siden havnene er omgitt av trafikkruter og ligger sentralt i Gøteborg, kan ikke avgitt støy til omgivelsene bare kartlegges med målinger. I stedet har en avansert spredningsmodell blitt brukt til å vurdere spredningen til miljøet, hvor virkningen av individuelt utstyr på skip og på kaier kan studeres.

Resultat

Gjennom mange års erfaring i samarbeid med Stena Line og andre havneoperatører har Efterklang et meget godt bilde av støysituasjonen i og rundt havner og fra skip.

Kontaktperson
Ulf Olsson
Ulf Olsson